16/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lôc Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần P Dương Đông TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Đoạn từ Bến xe giồng Riềng dọc theo lộ nhựa đến ngã 3 Bến Nứt và Ấp Xẻo Chác thuộc một phần Thị trấn và một phần Xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.

16/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm ( khu vực hẻm Trường Tình Thương Phật Quang) Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
-Từ 8h00’ đến 17h00’: Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Khu phố 5, thị trấn Thứ 3; xã Đông Yên – Huyện An Biên Điện lực An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần Xã Dương Tơ TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:00 – 15:00
Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 15:00 – 17:00
Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:00 – 16:00
một phần đường 3/2, đường Chi Lăng Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Ấp Tân Hòa B và ấp Bình thành Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần KP 10,6,9 P Dương Đông TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Xã Cửa Dương TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Ấp Đông Thọ A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Ấp Đông Thọ A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Ấp Đông Thọ A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Ấp Đông Thọ B và một phần ấp Thạnh Trị Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần ấp Tân Thành Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 13:00
Một phần ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận ( khu vực kinh 2; kinh Cùng). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần Ấp Ngọc Lợi Xã Ngọc Thành Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 17:00
xã Nam Thái, Nam Thái A – Huyện An Biên Điện lực An Biên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phúc Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Doanh nghiệp tư nhân Long Hồ Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Doanh nghiệp tư nhân nuôi tôm Long Hồ Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần KP 7 P Dương Đông một phần Xã Dương Tơ TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 17:00
-Từ 8h00’ đến 17h00’: Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần Xã Dương Tơ TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần Ấp Cây Bàng Xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 20:00 – 18:00
Một phần khu phố Tám Thước, khu phố Xà Ngách ( đường vô Gạch Tuy Nel ) – thị trấn Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ thị trấn Kiên Lương Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ thị trấn Kiên Lương, một phần ấp Tà Săng – xã Dương Hòa. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ thị trấn Kiên Lương, toàn bộ xã Hòa Điền, xã Kiên Bình, một phần ấp Đồng Cớ xã Vĩnh Phú, một phần ấp Tà Ten – xã Phú Lợi – huyện Giang Thành. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ xã Bình An, xã Bình Trị, một phần thị trấn Kiên Lương. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ xã Bình An, xã Bình Trị, xã Sơn Hải, xã Hòn Nghệ. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 20:00 – 22:00
Toàn bộ xã Kiên Bình, một phần ấp Sông Chinh – xã Bình Trị. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 07:00 – 17:00
xã Hưng Yên, Tây Yên, Tây Yên A – Huyện An Biên Điện lực An Biên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 07:00 – 17:30
Khu phố 1 phường Pháo đài, khu phố 2, 5 phường Bình San, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 07:00 – 17:30
Khu phố 1 phường Pháo đài, khu phố 2, 5 phường Bình San, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, KG Điện lực Gò Quao

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần KP 8 P Dương Đông TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Một phần xã Bình An, một phần xã Bình Trị. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

19/11/2022
từ 17:00 – 19:00
Toàn bộ xã Hòa Điền, một phần khu phố Là Bom, Cư Xá – thị trấn Kiên Lương, một phần xã Kiên Bình, một phần ấp Đồng Cơ – xã Vĩnh Phú, một phần ấp Tà Ten – xã Phú Lợi – huyện Giang Thành. Điện lực Kiên Lương

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần ấp Vạn Thanh xã Thổ Sơn & một phần ấp Kinh Mới xã Sơn Bình ( khu vực 2 bên kinh Vạn Thanh & dọc 2 bên đê Quốc Phòng từ Cống Vạn Thanh đến Cống Rạch Phốc). Điện lực Hòn Đất

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần đường Lâm Quang Ky Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Hàm Ninh TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp