21/11/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần đường Lâm Quang Ky Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Hàm Ninh TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Hàm Ninh TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
trạm Cty TNHH TS Kim Hương Ấp Minh Phong, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 11:00
– Từ 8h00’ đến 11h00’: Khu vực 4000 Kinh 3 xã Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Đông Lộc Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 10:00 – 11:00
trạm HKD HỒ THANH TUẤN , Ấp Minh Phong, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 11:00 – 12:00
trạm Cty TNHH TMDV Thiện Ý , Ấp Minh Phong, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 11:00 – 13:00
– Từ 11h00’ đến 13h00’: Khu vực 5000 Đòn Dong xã Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 15:00
trạm Cty TNHH Phương Bình , Ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hòa Phú Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 16:00
– Từ 13h00’ đến 16h00’: Khu vực 7000 Đòn Dong xã Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 13:00 – 17:00
một phần Ấp Sua Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần Xã Vĩnh Hòa Phú và xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

22/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần KP 2 P Dương Đông TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 09:00
trạm CTy TNHH Bột Cá Đông Dương , Ấp An Bình, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần Khu vực Rạch Chùa Xã Ngọc Hòa và Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Tân Phát A Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần ấp Tân Phát B Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần P An Thới TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 10:00
trạm Công ty TNHH Hoàng Huỳnh Lâm , Ấp An Ninh, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 09:00 – 14:00
trạm NĐ Huỳnh Lâm , Ấp An Ninh, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 13:00 – 16:00
Một phần Khu vực Rạch Chùa Xã Ngọc Hòa và Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

22/11/2022
từ 14:00 – 15:00
trạm LIÊN HÀ , Ấp An Phước, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:00 – 15:00
Chung Cư 444 Ngô Quyền Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:00 – 15:00
một phần đường 3/2- Phan Đình Giót Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Khu dân cư Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Ba Cua và Kinh KH5 xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Ba Lan, Kinh Chuối Nước, Mò Om Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Biện 10, Kinh KH3, Kinh Chòm Tre Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Cai Chương Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Chùa Phật Xã Thạnh Hưng, Xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh KH8 Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Kinh Xã Trắc – Xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Can, toàn bộ xã Gành Dầu TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần Ấp Khu Tượng xã Cửa Dương TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Kinh Chằng Bè khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 10:00
trạm GIAO PHƯƠNG 3 , Ấp Phước Ninh xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Kinh 80 Thước xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 12:00
Một phần Kinh 12 Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Một phần Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn ( Đường số 3). Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần P An Thới TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Ấp Kênh 4A và một phần xã Tân Hội Điện lực Tân Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Một phần ấp Thắng Lợi xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 10:00 – 12:00
trạm HƯƠNG GIANG , Ấp Hòa Bình xã Mong Thọ Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 11:00 – 15:00
Kinh 80 Thước xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 15:00
trạm Cty CP KIGI , Ấp Hòa Bình xã Mong Thọ Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

23/11/2022
từ 13:00 – 16:00
Khu vực Cầu Kinh Chùa Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:00 – 17:00
một phần đường Lâm Quang Ky Điện lực Rạch Giá

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 11:00
Doanh nghiệp tư nhân KTĐ Đại Tân Điện lực Hòn Đất

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Dương TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Cửa Dương TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 07:30 – 17:00
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 10:00
trạm KIM HÂN BÌNH AN , Ấp An Phước xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
– Từ 8h00’ đến 17h00’: Đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Một phần ấp Bình Thành, Hòa Thành, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. Điện lực Vĩnh Thuận

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

24/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Một phần P An Thới TP Phú Quốc. Điện lực Phú Quốc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 10:00 – 11:00
trạm BÌNH THỦY , Ấp Minh Phong, xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

24/11/2022
từ 13:00 – 14:00
trạm Nguyễn Công Quyền , Ấp An Phước xã Bình An Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp