16/11/2022
từ 08:00 – 09:30
Toàn bộ khu vực Lò Bánh Mì thay Thủy Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Phước Hưng 3, Phan Phú Hào Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Toàn bộ khu vực cuối Ngọn Xẻo Sâu thuộc xã An Khánh Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Thị trấn Sa Rài (Khu vực bên trái đường Trần Hưng Đạo từ phòng công chứng đến chợ Sa Rài). Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần Tổ 6 đến tổ 8, ấp Tịnh Long và một phần tồ 1 đến tổ 4, khóm 1, phường 6, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần khu vực dân khu dọc kênh nam hang thuộc Ấp 3 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Mất điện một phần khu vực dân khu dọc kênh nam hang thuộc Ấp 3 xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Phước (từ ngã ba Rạch Dầu đến cuối Ngọn Rạch Gia), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:30 – 10:00
Mất điện trạm bơm HTX Tân Tiến 3 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:30 – 17:00
– Khu vực Rạch Ba Bọng xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 08:30 – 17:00
– Khu vực Rạch Ba Bọng xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 10:00 – 11:30
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Ngọc Hùng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 10:00 – 11:30
Toàn bộ khu vực Bênh Viện Phổi, Bênh Viện Tâm Thần Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Mất điện trạm bơm BĐ Kênh Phú Đức Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Bùi Văn Hưởng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Mất điện trạm bơm Bắc Nam Kênh An Bình Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Nhiên đến Cầu Ngang Bà Nhiên thuộc xã Tân Phú Trung Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Võ Văn Chọn Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện trạm Cơ Sở Sấy Lúa Phú Hiệp Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 09:30
Một phần khu vực Ấp Hưng Lợi thuộc xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Trần Minh Hồng Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 12:00
một phần ấp Bình Trung xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 12:00
một phần ấp Bắc xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Tân Công Chí (khu vực Gò Rọc Muống). Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:00 – 16:30
Một phần khu vực ấp 3, 4, 5, 6 xã Tân Hội Trung (khu vực từ Cầu Hội Đồng Tường đến Trại Giam Láng Biển) Điện lực Cao Lãnh

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Tân Dương (từ cầu Xẻo Tre đến chợ Hậu Thành), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

17/11/2022
từ 08:00 – 17:00
một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:30 – 10:30
Mất điện trạm NTTS Lê Thành Công 2 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:30 – 10:30
Mất điện trạm bơm Nguyễn Văn Khanh Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 08:30 – 11:30
– Khu vực Rạch Tổng Điện xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 10:00 – 11:30
Một phần khu vực Ấp Hưng Lợi thuộc xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Mất điện trạm NTTS Đỗ Văn Lực Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Mất điện trạm bơm HTX Tiến Cường Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng Như Ý Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Mất điện trạm bơm THT Số 4B Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Một phần khu vực Ấp Hưng Lợi thuộc xã Thanh Mỹ Điện lực Tháp Mười

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 15:30
Mất điện trạm HTX Quyết Tiến Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 13:30 – 17:00
— Khu vực Rạch Nước Xoáy xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng NM XX TUyết Mai Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện trạm bơm Kênh Ranh Hồng Kỳ – Gò Cát Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện trạm bơm Đường Nước Số 4 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Tỉnh lộ 849 từ Cầu Thầy Lâm đến Ngã Ba Bắc Cao Lãnh, Tỉnh lộ 848 từ Cống Rạch Chùa Cạn đến Cầu Cai Châu xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng sử dụng điện Trương Phi Sơn (Trạm bơm Mương Khai), xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Toàn bộ khu vực từ Đường Chùa đến Cầu Tân Xuân thuộc xã Tân Bình Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 08:00 – 11:00
Đường Nguyễn Sinh Sắc (phía phải từ trạm biến điện đến đường Chùa)- phường 2. Điện lực Sa Đéc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

18/11/2022
từ 08:00 – 12:00
một phần xã Bình Thành, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 12:00
một phần ấp Thị xã An Phong, huyện Thanh Bình. Điện lực Thanh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Mất điện khu vực trạm Cá Giống Đại Hưng thuộc Ấp Long Bình xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Mất điện khu vực trạm Cá Giống Đại Hưng thuộc Ấp Long Bình xã Long Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Mất điện một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 15:00
Mất điện một phần khu vực Ấp Phú Thạnh A xã Phú Thuận A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Điện lực Hồng Ngự

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Thị trấn Sa Rài (Khu vực Đường Nguyễn Tri Phương, Trần Văn Thế, Phan Bội Châu, Ngô Quyền) Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Mất điện một phần xã Thị trấn Sa Rài (Khu vực Đường Nguyễn Tri Phương, Trần Văn Thế, Phan Bội Châu, Ngô Quyền) Điện lực Tân Hồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 16:00
Một phần khu vực ấp 3 xã Ba Sao Điện lực Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 08:30 – 10:00
Mất điện trạm bơm Dự Án Nuôi Tôm 7 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 10:00 – 12:00
Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Nông Nghiệp Hiệp Phát, xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 10:30 – 12:00
Mất điện trạm bơm Kênh Ngọn Củ 4 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Khách hàng sử dụng điện Lò Bánh Mì Lương Thị Bạch Liên, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 13:30 – 15:00
Mất điện trạm bơm Kênh Thị Xã 1 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 15:00 – 17:00
Khách hàng sử dụng điện Cơ Sở Quốc Anh, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/11/2022
từ 15:30 – 17:00
Mất điện trạm bơm Kênh Thị Xã 2 Điện lực Tam Nông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/11/2022
từ 08:00 – 17:00
Các khách hàng sử dụng điện một phần xã Long Hậu (từ chợ Cái Tắc đến Ngọn Rạch Dông), huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

20/11/2022
từ 07:30 – 17:30
Kinh Cùng- xã Long Thắng, huyện Lai Vung Điện lực Sa Đéc

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

21/11/2022
từ 06:30 – 07:00
Các nhà máy: Cơ khí Tám Thành, Công ty thí nghiệm điện Seltec, Nông Sản ViệtS, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc, Co khí Thanh Nhà, Lộc Vân, Ông Minh và Trường mần non Tân Qui Tây. Điện lực Sa Đéc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Tỉnh lộ 848 từ Cầu Đất Sét đến Lộ lỡ đất sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 07:30 – 17:00
– Khu vực Tỉnh lộ 848 từ Cầu Đất Sét đến Lộ lỡ đất sét xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò. Điện lực Lấp Vò

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Khách hàng sử dụng điện Ban QLCTCC – Đèn Đường Công Viên Thị Trấn, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung. Điện lực Lai Vung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/11/2022
từ 08:00 – 10:00
Một phần tổ 2 đến tổ 6, ấp Tân Hậu, ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, Một phần tổ 3, ấp Tân Hậu, một phần tổ 5 ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh Điện lực Thành Phố Cao Lãnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp