30/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần Khóm 8 – thị trấn Năm Căn – huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

30/11/2022
từ 08:30 – 14:30
Ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điện lực Ngọc Hiển

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

01/12/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

01/12/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Gành Hào 1, Ấp Cái Su – Xã Hòa Tân TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:00 – 14:00
-Một phần ấp 2 và ấp 8 xã Tân Lộc huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 08:30 – 13:30
Khóm 2 3 5 thị trấn Đầm Dơi, Một phần xã Tạ An Khương Nam, một phần xã Tân Đức, xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

02/12/2022
từ 09:00 – 13:00
Toàn bộ khách hàng trạm Taxi và trạm NTCN Trần Thị Phiếm xã Việt Thắng, huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

02/12/2022
từ 09:00 – 14:00
Xã Trần Phán, xã Quách Phẩm, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 08:00 – 11:30
-Toàn xã Tân Lộc Đông trừ một phần ấp 1 và ấp 7 xã Tân Lộc Đông huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 08:00 – 14:00
– Một phần xã Trí Lực, xã Trí Phải, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần khóm 5 – thị trấn Năm Căn – huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Bờ Đập, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

03/12/2022
từ 09:00 – 15:00
Một phần thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

03/12/2022
từ 10:30 – 13:30
Một phần khách hàng xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/12/2022
từ 08:30 – 14:30
Một phần khóm Hàng Vịnh – TT Năm Căn, toàn bộ xã Hàng Vịnh, Hiệp Tùng, Tam Giang, Tam Giang Đông – huyện Năm Căn. Điện Lực Năm Căn

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

04/12/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Thuận Hòa A;B; Hiệp Hải; Thuận Phước; Đồng Giác Xóm Tắc; Thuận Lợi A;B; Thuận Hòa xã Tân Thuận và một phần ấp Thuận Hòa xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/12/2022
từ 08:00 – 14:00
-Một phần ấp 5 xã Trí Lực huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022
từ 08:00 – 14:00
Một phần khách hàng sử dụng điện Ấp Tân Điền B xã TAK huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05/12/2022
từ 08:30 – 14:30
Kinh Biện Đề, xã Lợi An, Huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

05/12/2022
từ 09:00 – 14:00
Ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp